• +387 51 555 317
 • info@racelinac.com

Зашто инвестирати у Челинцу?


ЗАШТО ОДАБРАТИ ЧЕЛИНАЦ КАО ОДРЕДИШТЕ ЗА ВАШЕ УЛАГАЊЕ?

 1. Расположивост природних богатстава и љепота, те атрактивних локација,
 2. Дугогодишња традиција индустријске производње,
 3. Близина административног и привредног центра Бања Лука,
 4. Повољан географски положај,
 5. Добра саобраћајна повезаност,
 6. Близина границе Европске уније,
 7. Најнижа стопа пореза на непокретност у РС,
 8. Образована и доступна радна снага,
 9. Предусретљива администрација.

ОПШТИ ПОДАТЦИ

Општина Челинац се налази у западном дијелу Републике Српске и припада регији Бања Лука.

ПОВРШИНА: 361,8 км2,

БРОЈ СТАНОВНИКА: 16 974 становника,

КЛИМА: Умјерено - континентална, просјечна температура 11,5 0С,

ВРЕМЕНСКА ЗОНА: Централноевропска УТЦ+1

Општина Челинац има изузетно повољан положај за транспорт робе и услуга. Смјештена је непосредно на траси магистралног путног правца Челинац - Бања Лука који се везује на аутопут Бања Лука - Градишка, те магистралног пута Бања Лука - Челинац - Теслић - Зеница коридор Vc који повезује Центрану Европу са Јадранским морем. Такође, добра је повезаност регионалним путним правцем Челинац - Прњавор са новоизграђеним аутопутем Бања Лука - Добој - коридор Vc. 

Територијом општине Челинац пролази и жељезничка пруга Добој - Бања Лука - Нови Град.

       

ПРИВРЕДА

Општина Челинац обилује природним богаствима које чине шуме, пољопривредно земљиште, водотоци, руде и минерали. Због ових ресурса привреда општине Челинац наслањала се од давнина на пољопривредну производњу и шумарство, као и на индустрију. 
Од завршетка 2. свјетског рата па све до данашњих дана улажу се напори за унапређење пољопривредне производње и отварање нових индустријских капацитета.
Данас структуру челиначке привреде чини пољопривреда, шумарство, индустрија, саобраћај, грађевинарство, трговина, угоститељство и занатство.

Број регистрованих предузећа према облику организовања ( подаци за 2016. годину):

 1. број регистрованих привредних друштава (доо): 121
 2. Број регистрованих предузетничких радњи (сп): 331

Структура привредних друштава по дјелатностима:

 • дрвопрерада 17%
 • металопрерада 9%
 • прерада минералних сировина 4 %
 • грађевинарство 4% итд

Структура предузетничких радњи по дјелатностима:

 • занатске дјелатности 41%
 • трговина 25 %
 • превоз роба и услуга 11% итд.

Носиоци привредног развоја општине Челинац су: Винекс-М, Мегамонт, Фачо паркети, Делфин-трготранс, Махcомерц, Металнова, Мадра, Деметра, Iron tech, General Steel, Бел принт, Три пак, Dalcin,  Фама,...

Индустрије које имају највише потенцијала:

·    Дрвна индустрија
·    Текстилна индустрија
·    Грађевинска индустрија
·    Машинска индустрија

Поред природних богатстава општина Челинац располаже дугом традицијом у дрвној, текстилној и грађевинској индустрији. Најзначајнији потенцијали у овим областима индустрије су обучени и квалификовани људски ресурси, те производни капацитети.
Важан фактор за ове области је близина Бања Луке, која представља како велики рагионални центар који се стално изграђује  тако и велики потрошачки центар који ће увјек имати потребу за производима ових индустрија.

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Укупно запослених лица (према мјесту запослења): 2989

Електро индустрија 20 %

Металопрерада 13 %

Кожа текстил и обућа 13%

Дрвопрерада 12 %

Трговина 9,5 % итд

Број незапослених (мај 2016) : 3 089 лица од којих 1 680 представља активну понуду радне снаге.која се могу преквалификовати и доквалификовати у складу са потребама послодаваца.

УСЛУГЕ КОЈЕ ИНВЕСТИТОРИМА ПРУЖА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

Општинска администрација спроводи активности с циљем прилагођавања потребама инвеститора:
Основала је Развојну агенцију као центар за инвеститоре Општине Челинац. Инфо центар на једном мјесту нуди бесплатну оперативну подршку потенцијалним инвеститорима и постојећим компанијама приликом успостављања пословања и сво вријеме док обављају своју пословну дјелатност на подручју Општине Челинац.
Општина Челинац има усвојену  планску документацију: Регулациони планове и друга планска документа.

Издавање локацијских услова је у року од 15 дана, грађевинске дозволе у року од 15 дана и употребне дозволе у року од 15 дана.

УКОЛИКО ИНВЕСТИТОР ПОДНЕСЕ КОМПЛЕТАН ЗАХТЈЕВ ДОЗВОЛЕ СЕ ИЗДАЈУ У РОКУ ОД 48 САТИ.

Подстицаји које општина Челинац пружа инвеститорима:

 1. Одгођено плаћање у ратама ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта
 2. Финансијски подстицаји за развој пољопривреде и села
 3. Суфинансирање увођења ИСО стандарда у предузећа
 4. Суфинансирање запошљавања нових радника
 5. Суфинансирање учешћа предузећа на међународним и домаћим сајмовима