• +387 51 555 317
  • info@racelinac.com

Сектори за инвестирање


СЕКТОРИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Пољопривреда:

Пословне могућности – улагање у прерађивачке капацитете за:

  • воће и поврће
  • месо и месне прерађевине
  • млијеко и млијечне производе

Општина Челинац је традиционално пољопривредни крај са погодном климом, квалитетним пољопривредним земљиштем, дугом традицијом у бављењу сточарством, ратарством, повртларством и воћарством. Из буџета општине се сваке године издвајају средства за субвенције за подстицај развоја пољопривреде (у 2017. години предвиђено 40.000 КМ). Општина има израђен „Програм  унапређења пољопривредне производње на подручју општине Челинац“. У ратарској производњи највише су заступљена жита (кукуруз, пшеница, јечам) и крмно биље, а најмањи проценат заузима индустријско биље (дуван, соја).

Индустрија текстила, коже и обуће:

Пословне могућности:

  • Успостављање партнерских односа између инвеститора и предузећа, гдје би домаћа предузећа вршила производњу а инвеститори инвестирали у развој и пласман производа на инострана тржишта.
  • Brownfield инвестиције у постојеćе објекте и покретање текстилне производње за познате свјетске брендове.

Сектор са дугом традицијом и обученом радном снагом, која има најнижу цијену рада 370 КМ нето/ 630 КМ бруто. Овај сектор у Челинцу запошљава преко 300 радника.
На подручју Општине Челинац постоји једна компаније које се баве производњом обуће и неколико предузетника који се баве прерадом текстила. 

Дрвопрерада

Пословне могућности:

  • Улагање у капацитете за производњу пелета.
  • Производња репроматеријала за потребе дрвне индустрије као што су плоче од медијапана, природни фурнир, иверице, кант траке, боје, лакови, окови, брусни папири, брусне четке, итд.

Метална индустрија

Пословне могућности:

  • Улагање у капацитете за производњу дијелова за аутоиндустрију, кућанских апарата и разних врста металних дијелова.
  • Сарадња са домаћим произвођачима који би вршили производњу за иностране партнере. У металном сектору послују значајна предузећа која могу бити партнери за друге производне фирме из овог сектора.