• +387 51 555 317
  • info@racelinac.com

Нацрт стратегије развоја општине Челинац упућен у процедуру јавне расправе.

08.02.2017.


Стратегија развоја општине Челинац од 2017. до 2026. године представља кључни стратешко-плански документ којим се усмјерава развој ове локалне заједнице у три најважнија аспекта: економском, друштвеном и аспекту животне средине. Она је системски инструмент за проактивно и одговорно управљање локалним развојем и представља обједињени, финални резултат фазе планирања, с једне стране, и главно полазиште за фазу имплементације, с друге стране. У њој се дефинишу стратешки фокуси и циљеви развоја за наредних 10 година, те одређују циљеви и планирају пројекти и мјере за њихово остваривање у три кључна сектора: економском развоју, друштвеном развоју и заштити животне средине.

Стратегија развоја од 2017. до 2026. године ради се уз подршку Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP), кроз Пројекат интегрисаног локалног развоја (LID). У изради документа водећу улогу има Општински развојни тим, који укључуje представнике више сектора (економски, друштвени и животна средина) и више различитих друштвених актера (локална управа и јавне институције, невладин и приватни сектор).

Нацрт стратегије развоја општине Челинац можете преузети кликом овде