• +387 51 555 317
  • info@racelinac.com

Конкурс за финансирање или суфинансирање културних делатности Срба у иностранству у 2017. години

14.02.2017.


Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2017. години.

Конкурс је намењен српским установама, уметничким и другим удружењима и организацијама/правним лицима, која су регистрована изван територије Републике Србије.
Текст конкурса, обрасци за пријављивање и остала документација налазе се на интернет страници Министарства културе и информисања Републике Србије: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2017-godini

Рок за подношење конкурсних пријава је 28. фебруар 2017. године

Прилози:

   - Текст конкурса
  - Водич кроз конкурсну процедуру
  - Формулар за пријаву

Konkurs_za_finansiranje_ili_sufinansiranje_kulturnih_delatnosti_Srba_u_inostranstvu_u_2017._godini_.doc

Vodic_kroz_konkursnu_proceduru_za_kulturne_delatnosti.doc

Formular_za_prijavu_na_konkurs_u_oblasti_kulturnih_delatnosti.doc