• +387 51 555 317
  • info@racelinac.com

Јавни позиви


САЈАМ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА - позив за достављање приједлога пројектних идеја

 22.03.2017.

Oпшти циљ Прojeктa je рaзвoj и прoмoциja прeдузeтничкoг духa и пoдстицaњe прeдузeтништвa жeнa, млaдих и сoциjaлнoг прeдузeтништвa, кao и унaпрeђeњe eфикaснoсти и институциoнaлнe пoдршкe пoслoвaњу


ЛИР пројекат: јавни позив за реализацију нових инвестиција у БиХ у 2017. години

 17.03.2017.

У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР), расписан је јавни позив за исказивање интереса за подршком у реализацији нових инвестиција у Босни и Херцеговини, у 2017. години.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКУП ШТАНДОВА И УЧЕСТВОВАЊЕ НА VI РЕГИОНАЛНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА "КОТОР ВАРОШ 2017"

 01.03.2017.

Развојна агенција општине Челинац расписује Јавни позив за закуп штандова на Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма Котор Варош 2017 који ће бити одржан 31.марта и 1. априла 2017. године у Спортској дворани у Котор Варошу.


Конкурс за финансирање или суфинансирање културних делатности Срба у иностранству у 2017. години

 14.02.2017.

Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2017. години.


Нацрт стратегије развоја општине Челинац упућен у процедуру јавне расправе.

 08.02.2017.

На 4. редовној сједници Скупштине општине Челинац одржаној 2. фебруара 2017. године, одборници су усвојили Нацрт стратегије развоја општине Челинац за период 2017-2026. година, чиме је овај документ упућен у процедуру јавне расправе.


Јавни позив за достављање пројеката из области умрежавања градова - Европа за грађане

 31.01.2017.

Отворени су позиви за подношење пројеката за мјере Братимљење градова и Мреже градова у оквиру програма Европа за грађане и грађанке. Позиви су отворени до 1. марта 2017. године у 12. часова.


Објављен позив за финансирање пројеката у изградњи капацитета младих

 30.01.2017.

Европска извршна агенција за образовање, културу и аудиовизалну умјетности (EACEA) је расписала позив за аплицирање за Ерасмус+ програм под кључним активностима 2 (Key Activities 2) које се односе на изградњу капацитета у раду са младима.


Грант за подршку пројеката пословног савјетовања и консултантских услуга

 27.01.2017.

EBRD Advice for Small Businesses (раније познат као БАС) објављује јавни позив за суфинансирање пословних савјета и консултантских услуга у малим и средњим предузећима.


Учествујте на пословним сусретима у Крањској Гори

 25.01.2017.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа позива све заинтересоване пословне субјекте и институције да учествују на пословним сусретима у Крањској Гори, који ће се одржати 3. фебруара 2017. године, под називом International Winter Matchmaking Event, а под покровитељством Еврпске мреже...