• +387 51 555 317
  • info@racelinac.com

Јавни позив за достављање пројеката из области умрежавања градова - Европа за грађане

31.01.2017.


Датум објаве:
27.12.2016. године

Датум завршетка Јавног позива:
01.03.2017.године

Тип средстава: Бесповратна средства

Програм: Европа за грађане

Сектор: Прекогранична и територијална сарадња
Регија: ЕУ 2

Буџет: 187.718.000,00 еура

Податци о уговарном тијелу:
Извршна агенција за образовне, аудио-визуалне и културне политике (ЕАЦЕА)

Кратак опис Јавног позива:

Циљ:

Циљ програма је омогућити грађанима Уније боље разумијевање функционирања ЕУ те промовисање европског начина живота. Један од начина за постизање тог циља је да: општине и удружења које дугорочно сарађују око заједничке теме могу развити мрежу градова како би њихова сарадња била одржива. Сарадњу међу општинама, градовима и удружењима на темама од заједничког интереса се показује као важан фактор у измјени примјера добре праксе.

Прихватљиви учесници:

градови /општине или њихове установе;
остали нивои локалне/регионалне власти;
федерације/удружења локалних власти.

Партнери:

Пројекат мора укључивати општине из најмање 4 земље чланице Програма од којих је најмање једна земља чланица ЕУ;
Пројекат мора укључивати најмање 25 "позваних учесника";
Пројекат мора укључивати најмање 30% "позваних учесника".  
 
Мреже градова морају:

Интегрисати низ активности око теме/а од заједничког интереса које треба ријешити у контексту циљева или вишегодишњих приоритета Програма Европа за грађане;
Имати дефиниране циљане групе за које су одабране теме релевантне те укључују чланове заједнице који су активни у дотичном подручју (стручњаци, локална удружеа, грађане или скупине грађана на које тема утиче);
Послужити као темељ за будуће иницијативе и активности између укључених градова око одабране теме или на друге проблеме заједничког интереса.

Износ суфинансирања:

Највиши могући прихватљиви износ по пројекту је 150.000,00 еура;
Позив подлијеже начелу суфинансирања. Подршка Уније пројекту не може финансирати све трошкове пројекта.

Више информацја на линку: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2017_en